DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Stt Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
2 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
3 Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
4 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 4 Xem
5 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
6 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
7 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
8 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
9 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
10 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
11 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
12 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
13 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
14 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
15 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
16 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
17 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
18 Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
19 Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
20 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng chứng chỉ Mức độ 4 Xem
21 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
22 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
23 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
24 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
25 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
26 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
27 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
28 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo Mức độ 4 Xem
29 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Mức độ 4 Xem
30 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 4 Xem
31 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
32 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
33 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
34 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
35 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
36 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Mức độ 4 Xem
37 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
38 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
39 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
40 Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
41 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng chứng chỉ Mức độ 4 Xem
42 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
43 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Văn bằng chứng chỉ Mức độ 4 Xem
44 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - Tuyển sinh Mức độ 4 Xem
45 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Giáo dục và Đào tạo Mức độ 4 Xem
46 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - Tuyển sinh Mức độ 2 Xem
47 Giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
48 Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
49 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
50 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
51 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3 Xem
52 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem
53 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2 Xem

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu