Xác minh văn bằng chứng chỉ

Mã bảo vệ: L8N3K8L8N3K8H1l8n3k8h1v2n7r8v3

Địa chỉ email phải chính xác để lấy thông tin đăng nhập

Công văn gửi Sở GD-ĐT yêu cầu xác minh

Nếu có nhiều file thì phải nén lại để đính kèm

Stt Họ tên Số phôi Số hiệu bằng

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu