Xác minh văn bằng chứng chỉ

Mã bảo vệ: B2U8Q3B2U8Q3E7b2u8q3e7v8q8r1c4

Địa chỉ email phải chính xác để lấy thông tin đăng nhập

Công văn gửi Sở GD-ĐT yêu cầu xác minh

Nếu có nhiều file thì phải nén lại để đính kèm

Stt Họ tên Số phôi Số hiệu bằng

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu