Hồ sơ chờ tiếp nhận
Loại dịch vụMã hồ sơCá nhân/Tổ chứcNgày đăng kýNgày hẹn trảTrạng thái
Cấp lại VBCC000053Voòng tàu cẩm24/05/2018Chờ tiếp nhận
Cấp lại VBCC000052Trần Thanh Đức07/11/2017Chờ tiếp nhận
Cấp lại VBCC000051Trần Thanh Đức02/11/2017Chờ tiếp nhận
Cấp lại VBCC000050Lê Thị Huệ11/10/2017Chờ tiếp nhận
Chuyển trường000049luong cong quoc (test)27/06/2017Chờ tiếp nhận
Chuyển trường000048Nguyễn Văn Hùng27/06/2017Chờ tiếp nhận
Cấp lại VBCC000047Bùi Thụy Ngọc Khanh12/06/2017Chờ tiếp nhận
Cấp lại VBCC000046Lê Thanh Hiền02/06/2017Chờ tiếp nhận
Cấp lại VBCC000045Lê Thanh Hiền02/06/2017Chờ tiếp nhận
Chuyển trường000042Nguyễn Thanh Hiền03/05/2017Chờ tiếp nhận
Chuyển trường000041Nguyễn Thanh Hiền03/05/2017Chờ tiếp nhận
Chuyển trường000040Võ Xuân Huy Hoàng20/02/2017Chờ tiếp nhận

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu