THỐNG KÊ - TRA CỨU


Loại dịch vụ Hồ sơ đến Đang xử lý Đã xử lý Chờ bổ sung
Cấp lại VBCC 11 0 0 0
Chuyển trường 6 0 0 0
Xác minh VBCC 1 0 1 0
18 0 1 0

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Stt Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
2 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
3 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
4 Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
5 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
6 Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
7 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
8 Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
9 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
10 Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
11 Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
12 Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
13 Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
14 Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
15 Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
16 Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
17 Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
18 Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
19 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
20 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
21 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
22 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
23 Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
24 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
25 Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
26 Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
27 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
28 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
31 Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
32 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
34 Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
35 Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
36 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
37 Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
38 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
39 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
40 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
41 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
42 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
43 Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
44 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
45 Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
46 Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
47 Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
48 Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi - Tuyển sinh Mức độ 2
49 Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - Tuyển sinh Mức độ 2
50 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - Tuyển sinh Mức độ 2
51 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng chứng chỉ Mức độ 3
52 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Văn bằng chứng chỉ Mức độ 2
53 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng chứng chỉ Mức độ 2

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu