Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Trình tự thực hiện     

          Bước 1: Người đại diện cho trung tâm hoặc giám đốc trung tâm đề nghị sáp nhập, chia tách nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm  định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập (sáp nhập) trung tâm ngoại ngữ, tin học mới.

          Nếu không đủ điều kiện sáp nhập, chia tách để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học mới thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do. 

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm của người đại diện hoặc giám đốc trung tâm đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm sẽ hình thành;

          b) Đề án kiện sáp nhập, chia tách trung tâm gồm các nội dung:

          - Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

          - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

          - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

          - Cơ sở vật chất của trung tâm;

          - Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

          - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

          Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

          15 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          Người đại diện hoặc giám đốc trung tâm đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

          + Sở giáo dục và đào tạo;

          + Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc;

          + Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

          - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          Quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc sở giáo dục và đào tạo; hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

8. Lệ phí: Không.

9. Mẫu đơn: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

- Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu