Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể nhà trường.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cho tổ chức biết và nêu rõ lý do không cấp.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường THPT.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

3. Thành phần Hồ sơ

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân  tỉnh.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

            + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

          + Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của TTHC:

Quyết định giải thể nhà trường của Ủy ban nhân dân tỉnh

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

Phương án giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu