Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu