Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. 
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trương hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định. 
+ Trường hợp nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ.
Bước 2. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.
Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua Bưu điện.
3. Hồ sơ
Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Mẫu kèm theo);
- Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Ngoài các giấy tờ quy định trên người có văn bằng (đã học ở nước ngoài) cần gửi kèm theo hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.
- Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
5.Cơ quan thực hiện TTHC
 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: cơ sở giáo dục
    + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
    + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  cơ sở giáo dục
    + Cơ quan phối hợp: Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân                                                               
7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Mẫu 1 theo Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
8. Phí, lệ phí: 250.000 đồng (theo thông tư 95/2013/TT-BTC).
Người đề nghị công nhận văn bằng phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính.
9. Kết quả của TTHC: Công nhận văn bằng
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của TTHC
Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu