Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

2.1. Trình tự thực hiện

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

Sở GDĐT nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường phổ thông hoặc qua bưu điện.

3. Hồ sơ: Đơn phúc khảo của thí sinh

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

5.Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng thi

6. Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Theo quy định

9. Kết quả của TTHC: Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu