Hướng dẫn đăng ký Cấp lại Văn bằng, chứng chỉ

Bước 1:

 Truy cập địa chỉ: http://dichvucong.bariavungtau.edu.vn , chọn Dịch vụ công -> Đăng ký Cấp lại Văn bằng, chứng chỉ

Điền thông tin, chọn nút Đồng ý để kết thúc

Bước 2:

Sau khi đăng ký thành công , người dùng in phiếu biên nhận hồ sơ:

Bước 3: Truy cập vào địa chỉ email vừa đăng ký để lấy tên đăng nhập và mật khẩu

Bước 4: Truy cập địa chỉ http://dichvucong.bariavungtau.edu.vn -> Đăng nhập với tài khoản được cấp để xem và cập nhật lại thông tin đăng ký

Bước 5: Đến cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tình Bà Rịa  - Vũng Tàu để đối chiếu hồ sơ gốc  và nhận kết quả (thời gian được thông báo  khi đăng nhập tài khoản  ở bước 4)

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu