THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Stt Tên thủ tục Mức độ
1 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
2 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
3 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
4 Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông
5 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
6 Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
7 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp
8 Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
9 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
10 Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
11 Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
12 Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
13 Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
14 Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
15 Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
16 Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện
17 Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
18 Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
19 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
20 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
21 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
22 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
23 Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
24 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
25 Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
26 Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên
27 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
28 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
31 Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
32 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
34 Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
35 Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
36 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
37 Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
38 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
39 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
40 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
41 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
42 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
43 Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên
44 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
45 Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
46 Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
47 Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
48 Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
49 Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
50 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
51 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
52 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
53 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu