THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Stt Tên thủ tục Mức độ
1 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
2 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
3 Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
4 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
5 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
6 Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
7 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
8 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
9 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
10 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
11 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
12 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
13 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
14 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
15 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
16 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
17 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
18 Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
19 Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
20 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
21 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
22 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
23 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
24 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
25 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
26 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
27 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
28 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
29 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
30 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
31 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
32 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
33 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
34 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
35 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
36 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
37 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
38 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
39 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
40 Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
41 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
42 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
43 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
44 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
45 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
46 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
47 Giải thể trường trung học phổ thông
48 Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên
49 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
50 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
51 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
52 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
53 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

Copyright © Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu